Ratavarauskäytäntö

Varatut ratapaikat ja ratavuoroajat ovat nähtävissä osoitteessa tahkomountain.fi

 • Ratavuoroja voi tehdä ainoastaan Special -rinteeseen, jossa on 3 ratapaikkaa.
 • Ratavuoroja on mahdollista varata kahdeksi tunniksi kerrallaan alkaen klo 9.00.
 • Ratoja ei ole mahdollista varata Pääsiäiseksi.
 • Vuoro alkaa radanmerkkauksella aikaisintaan ratavuorokalenteriin merkittynä alkamisajankohtana ja päättyy siten, että seuraava ryhmä voi oman vuoronsa alkaessa olla merkkaamassa rataa.
 • Ellei radalle ole varattu myöhäisempiä vuoroja, rinteen on oltava muiden laskijoiden käytettävissä ratavuoron päättyessä.
 • Ratalaskusta kertovat varoituskyltit löytyvät rinteen yläosasta, jotka tulee laittaa jokaisen vuoron aluksi paikoilleen.
 • Ratavuoron päätyttyä koko ryhmän on suoritettava lanauskierros ja tasoitettava lasku-urat.
 • Käyttäytyminen ja kielenkäyttö muita asiakkaita kohtaan tulee olla asiallista ja mahdolliset palautteet tulee osoittaa henkilökunnalle – muista, että edustat sekä lajia että seuraasi.
 • Varausta tehdessä on ilmoitettava: seuran nimi, ryhmän koko, laji sekä puhelinnumero vastuuvalmentajalle. Tiedot näkyvät netissä ratavuorojen varauskalenterissa. Ratavuorot jaetaan varausjärjestyksessä.

Turvallisuus ja valvonta

 • Ryhmän vastuuvalmentaja vastaa siitä, että radan merkkaus on tehty omalle varatulle alueelle ja muu alue jää vapaaksi.
 • Rinteen yläosaan on laitettava kyltti, että rinne on ratakäytössä.
 • Valmentajien ja kaikkien seuran jäsenten sekä varusteiden täytyy pysyä omalla varatulla rata-alueella koko harjoituksen ajan.
 • Rinnesäännöt ovat voimassa radalla ja niitä on noudatettava:
  • yläpuolelta tuleva laskija on väistämisvelvollinen
  • ratavuoro ei oikeuta hissijonossa etuiluun
  • laskijalla on oltava voimassaoleva hissilippu, iästä riippumatta, ja sitä on aina käytettävä lukijalaitteessa
  • hississä on aina mentävä ylös asti, eli väliltä poistuminen on ehdottomasti kielletty
  • www.ski.fi
 • Jokaisen laskijan/seuran on itse huolehdittava tarpeelliset vakuutukset kuntoon mahdollisia tapaturmia varten.
 • Tahkonrinteiden henkilökunta valvoo, että ratavuorosääntöjä noudatetaan.
 • Henkilökunnalla on oikeus peruuttaa sääntörikkomusten seurauksena ratavuoroja sekä poistaa rinnelippuja määräajaksi käytöstä.

Peruutusehdot

 • Vuoron varanneen seuran on ilmoitettava peruutuksesta vähintään 2 vrk ennen ensimmäisen vuoron alkamista.
  • Peruuttamattoman vuoron seurauksena Tahko Mountainilla on oikeus peruuttaa jo varatut ratavuorot sekä evätä tulevat ratavuoropyynnöt. Peruuttamattomasta ratavuorosta perimme lisäksi 200 €, joka laskutetaan ratavuoron varanneelta seuralta.
 • Tahko Mountain pidättää oikeuden muuttaa ratapaikkoja ja -aikoja vielä viime hetkellä tarpeen vaatiessa.

Näiden ehtojen lisäksi noudatamme SHKY:n, Ski Sport Finland ry:n ja Suomen Lumilautaliiton laatimia Ohjattujen lajiharjoitteluryhmien rinneturvallisuutta koskevia ehtoja >>
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Osta nyt